Publikationsliste

Christine E. Swane, mag.art. i kultursociologi, ph.d., direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn har udgivet følgende publikationer

Bøger og rapporter

1988 Marianne Lundsgaard, Christine E. SwaneSom et landskab efter snestorm  nye spor i ældreforskningen. En undersøgelse af hverdagslivet efter lønarbejdets ophør. København: Institut for Kultursociologi, Reproserien. (Magisterafhandling).

1991 Glimt i øjet! Udvikling af omsorgen for demente gamle mennesker. København: SIKON.

1993 Demens tager tid. Frederikshavn: Dafolo.

1994 Henning Kirk, Christine E. SwaneDemens i familien.København: Frydenlund.

1996 Hverdagen med demens. Billeddannelser og hverdagserfaringer i kulturgerontologisk perspektiv. København: Munksgaard. (Ph.d.afhandling).

1998 Skyggen af en hverdag. Mennesket og lidelsen ved demens.København: Munksgaard.

1998 Havestuen  et dagværested for demenslidende i Skævinge.Frederikshavn: Dafolo.

1998 Anne Leonora Blaakilde, Christine E. Swane (red.). Aldring og ældrebilleder  mennesket i gerontologien. København: Munksgaard.

1998 Christine E. Swane, Susanne Kaagaard (red.). Vejledning til støttegrupper for pårørende til demenslidende. Skriftserien nr. 4. Hellerup: Gerontologisk Institut.

2001 Christine E. Swane (red.), Holger Højlund. Ældre og ensomhed. En oversigt over teori og forskning. Skriftserien nr. 6. Hellerup: Gerontologisk Institut.

2002 Christine E. Swane, Anne Leonora Blaakilde, Kirsten Amstrup (red.). Gerontologi  livet som gammel. København: Munksgaard Danmark.

2002 Lene Buchvardt, Christine E. SwaneFru Hansens Stue  aktivitetstilbud til demensramte i Faaborg. Faaborg Kommune.

2002 Eigil Boll Hansen, Lone Milkær, Christine E. Swane, Christine L. Iversen, Brian Rimdal. Mange bække små  om hjælp til svækkede ældre. København: FOKUS.

2003 Christine E. Swane (red.). Fremtidens ældre i Århus Kommune  et debatoplæg om udfordringer og muligheder.Ældrekommissionen i Århus. Århus Kommune: Magistratens 3. afdeling.

2003 Ida Andersen, Finn Skriver Frandsen, Birte Bech-Jørgensen, Erik Hoffmeyer, Helge Hvid, Alexander Schaumann, Christine E. Swane (red.). Velfærd fremover  en udfordring. Folketingets Fremtidspanel 2001-2003. København: Folketinget.

2004 Skovdagcentret Eghjorten i Hillerød – naturens betydning i relation til eksisterende forskning. Hillerød Kommune.

2007 Christine E. Swane, Anne Leonora Blaakilde, Kirsten Amstrup (red.). Gerontologi  livet som gammel. 2. udg. København: Munksgaard Danmark.

2011 Hanne Hulgaard, Aase Marie Ottesen, Christine E. Swane.Hvordan oplever brugerne den Samordnede Demensudredningsmodel i Region Nordjylland? University College Nordjylland.

2013 Knud Erik Jensen, Christine E. SwaneVelfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældre menneskers sociale liv. København: Ensomme Gamles Værn.

2014 Morten Hedelund, Andreas Nikolajsen, Christine E. SwaneEnsom midt i livet  livshistorier, erfaringer og mønstre. København: Ensomme Gamles Værn og Mary Fonden.

2014 Andreas Nikolajsen, Morten Hedelund, Christine E. Swane"Palle alene i verden"  et kvalitativt studie af voksnes ensomhed midt i livet. København: Ensomme Gamles Værn.

2015 Christine E. Swane, Morten Hedelund, Andreas Nikolajsen. "Jeg er ikke den eneste". Evaluering af Værket  Netværk for voksne. København: Ensomme Gamles Værn og Mary Fonden.

2016 Eva Algreen-Petersen, Anne Leonora Blaakilde, Christine E. SwaneDanmarks første mangfoldighedsplejehjem  forskningsrapport om erfaringer og muligheder. København: Ensomme Gamles Værn.

2017 Christine E. Swane, Andreas Nikolajsen. "Man ser det jo ikke uden på folk". Evaluering af Værket  netværk for voksne. København: Ensomme Gamles Værn.

2018 Caroline Lundsgaard Wégens, Christine E. Swane. En hjælpende hånd - rådgivning og hjælp til ældre migranter på SeniorCentret Sct. Joseph. København: Fonden Ensomme Gamles Værn.

2020 Jon Dag Rasmussen, Christine E. Swane, Ida Wentzel Winther. Sansesvækkelse i alderdommen – et etnografisk studie. København: Fonden Ensomme Gamles Værn.

2021 Pernille Bülow Pedersen, Christine E. Swane. Besøg på Modersmål – relationer gennem fælles sprog og kultur. København: Fonden Ensomme Gamles Værn.

2021 Axel Ågren, Elisabet Cederslund, red. og oversat fra svensk af Christine E. Swane. Fremstillinger af ældre menneskers ensomhed i dansk dagspresse. København: Fonden Ensomme Gamles Værn.

Artikler, bogkapitler (dansk)

1989 Marianne Lundsgaard, Christine E. Swane. Det aldersbetingede arbejdsophør  hverdagen derpå. Gerontologi og Samfund 5; 2: 26-27.

1991 Vibeke Marcussen, Christine E. Swane. Nuancer i ældreomsorgen: Fra bofællesskaber til gamle med demens. SUMma  summarum. Tidsskrift for social udvikling 2; 2: 6-19.

1991 De er ikke kun gamle. En belysning af holdninger og praksis i demens omsorgen. I: Unifol. Tema: Gammelt træ giver god ild  om alderdom i folkloristisk perspektiv. Institut for Folkloristik, Københavns Universitet, s. 148-66.

1991 Ældres status og roller. En hverdagskulturel tilgang i studiet af holdninger til ældre mennesker. I: Brikker til ældrebilledet  holdninger til alderdommen. Gerontologisk Institut og Institut for Folkloristik, Københavns Universitet.

1992 Vibeke Marcussen, Christine E. Swane. Tæt på og på tværs. Tværfagligt samarbejde og netværksskabende aktiviteter i ældreprojekterne. I: Mogens Kjær Jensen (red.). Marked for nye ideer. En antologi om SUM-programmets overordnede målsætninger.København: SFI rapport 92.5, s. 93-120.

1992 Dementes miljø: Forbedringer nytter. Gerontologi og Samfund8; 1: 11-13.

1992 "Småt er godt"  afinstitutionalisering af demensomsorgen? I: Tore Jacob Hegland, Jens Kjeldsen, Vibeke Marcussen, Christine E. Swane. De gamle i det nye. Aalborg Universitetscenter: ALFUFF.

1992 Begreber for demenssygdomme. Ugeskrift for Læger 154; 52: 3779.

1993 Ser vi de ældres ressourcer? En hverdagskulturel tilgang i gerontologisk forskning. Nordnytt 49. Tema: Livscyklus: 59-70.

1993 Senil: dement eller gammel?  en begrebsmæssig nuancering. Nordnytt 49. Tema: Livscyklus: 97-107.

1993 "Senil demens" i historisk perspektiv. Gerontologi og Samfund 9; 2: 26-28.

1993 Hvordan opfatter vi demens? Helse 39; 11: 16-17.

1993 Myten om senilitet. Samvirke 66; 8: 24-26.

1994 Senil demens  historiske rødder til en kompleks kategori. Bibliotek for Læger 186; 4: 371-86.

1995 Hukommelse og erindring. I hæfte til: Stine Korst. Er du senil mand?  en film om demens. København: SIKON.

1996 Demens  en håbløs lidelse? Gerontologi og samfund 12; 1: 4-6.

1996 Når hverdagen går i opløsning. Helse 42; 9: 4-5, 66.

1996 Når man ikke er helt sikker på sig selv. Sygeplejersken 96; 32: 20-23.

1996 Omsorg for mennesker med demens. I: Vi bygger bro mellem generationerne. København: LO Faglige Seniorer: 50-51.

1997 Uden ord. Gerontologi og samfund 4; 13: 72.

1998 Meningsfuld kommunikation. Alzheimerforeningens Magasin1:  6-7.

1998 Demensskyggen. Kristeligt Dagblad. Kronik 24. juli 1998.

1998 Når demenslidende fortæller sig ind i verden. I: Anne Leonora Blaakilde, Christine E. Swane (red.) Aldring og ældrebilleder  mennesket i gerontologien. København: Munksgaard, s. 51-82.

1998 Demenskategorien i medicinhistorisk belysning. Handicap og samfund 11. Hjernen og diagnoserne: 55-78.

1999 Hverdagslivets struktur og demens. Gerontologi og samfund 15; 2: 33-35.

1999 At lide af demens. Ældre & demens, depression og selvmord. ÆldreForum: 17-20.

1999 Dagværesteder for demenslidende. Gerontologi og samfund 15; 4: 86-88.

1999 Demens  aktivering, omsorg, samvær. I: Social- og sundhedshjælperens grundbog. Frederikshavn: Dafolos forlag, s. 291-300.

2000 Mathildes demens. Gerontologi og samfund 16; 2: 47-48.

2000 Et liv i hundrede år. Sygekassernes Helsefond, Årsskrift 1999: s. 20-22.

2000 Christine E. Swane, Dorte Høeg. I gerontologisk perspektiv. I: Knud Overø m.fl. (red.). Gamle med autisme. Videnscenter for Autisme: s. 75-81.

2000 Demenslidelsen i gamle kvinders hverdag. I: Karin Helweg et al. (red.). Kvinder   køn, krop og kultur. København: Gyldendal: s. 301-315.

2000 Forebyggelse af sammenbrud i familien ved demens. I: Kirsten Avlund et al. (red). Forebyggelse i alderdommen. Frederikshavn: Dafolos forlag: s. 71-79.

2001 Et demensforløb. Sygekassernes Helsefond, Årsskrift 2000: 22-26.

2001 Hjemmehjælp  set fra gerontologien. I: Hjemmehjælp i Danmark: Plads til omsorg og samtale. København: LO Faglige Seniorer: 31-34.

2001 Hvad forstås ved alder og aldring?  aktuelt og historisk, individuelt og på samfundsplan. I: Lillian Lykke Andersen (red.). Det aldrende samfund  grund til bekymring? København: Teknologirådet: s. 93-100.

2001 Havestuen  dagtilbud til demenslidende. Demens (Norge), Vol. 5, nr. 2, s. 4-6, 15.

2002 Indledning. Tværfaglig lærebog i gerontologi. I: Christine E. Swane, Anne Leonora Blaakilde, Kirsten Amstrup (red.). Gerontologi  livet som gammel. København: Munksgaard Danmark, s. 13-17.

2002 Gamle menneskers hverdagsliv. I: Christine E. Swane, Anne Leonora Blaakilde, Kirsten Amstrup (red.). Gerontologi  livet som gammel. København: Munksgaard Danmark, s. 19-30. (Oversat til norsk: Gamle menneskers hverdagsliv. I: Hanne Tuntland (red.).Aldring og livsvilkår. Oslo: NW Damm & Søn 2005, s. 210-28.)

2002 Morten Hoff, Jørgen Povlsen, Christine E. Swane. Humanistisk aldringsforskning. Gerontologi og samfund 18; Suppl. 1: 22A-25A.

2002 Henning Kirk, Christine E. Swane. Dynamoen i dansk gerontologi 1975-2002. Gerontologi og samfund 18; 2: 28-29.

2003 Christine E. Swane, Eigil Boll Hansen. Fysisk svækkede ældres hjælp i hverdagen. Gerontologi og samfund; 19, 1: 4-6.

2003 "Hjälp till självhjälp" som strategi i hemtjänsten. I: Marta Szebehely (red.). Hemhjälp i Norden  illustrationer och reflektioner.Stockholm: Studentlitteratur, s. 211-39.

2003 Implementering af reminiscens i plejehjemsafdeling på Plejehjemmet Sankt Joseph  en evaluering. I: Marianne Kjer. Tid til fortid. København: Nørrebro Erindringscenter - Dansk Center for Reminiscens, s. 95-130.

2003 Passiv hjælp til en værdig død. Gerontologi og samfund; 19, 3: 72.

2003 Demenslidelsen i gamle menneskers hverdag. Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin; 20, 3: 17-21.

2004 Ud i det fri. Alderens Nye Sider. Videnscenter på Ældreområdet dec.: 15-17.

2005 Verden inden for rækkevidde  hundredåriges hverdag på plejehjem. I: Anne Brockenhuus-Schack et al. (red.). Samarbejde mellem plejehjemsbeboere, pårørende og personale  en treklang med mislyde. Antologi. Hellerup: Videnscenter på Ældreområdet, s. 81-94.

2005 Rosell, Anne Christine, Christine E. Swane, Nina Beyer. Holdninger og opfattelser som har indflydelse på, om ældre danskere ønsker at deltage i faldforebyggende træning. Ugeskrift for Læger; 167 (10): 1156-59.

2005 Grøn omsorg styrker mentale ressourcer. Sygeplejersken 105, 14: 22-26.

2005 Samfundet. Holdninger i samfundet. www.demensnet.dk

2005 Rehabilitering af funktionssvækkede ældre mennesker. Alderens Nye Sider. Videnscenter på Ældreområdet dec., s. 29-31.

2006 Nielsen, Kasper Tang, Helle Ploug Hansen, Lotte Huniche, Christine E. Swane, Helle Johannessen. Når sundhed, sygdom og helbredelse er mere end ord  om brug af deltagerobservation i sundhedsvidenskabelige undersøgelser. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 84; 10: 1129-40.

2007 Indledning. Tværfaglig lærebog i gerontologi. I: Christine E. Swane, Anne Leonora Blaakilde, Kirsten Amstrup (red.). Gerontologi  livet som gammel. 2. udg. København: Munksgaard Danmark, s. 13-18.

2007 Gamle menneskers hverdagsliv. I: Christine E. Swane, Anne Leonora Blaakilde, Kirsten Amstrup (red.). Gerontologi  livet som gammel. 2. udg. København: Munksgaard Danmark, s. 19-30.

2008 Gamle mennesker er forskellige. I: Kurt Møller, Mary-Ann Knudstrup (red.). Trivsel i plejeboligen. En antologi om trivselsfaktorer i plejeboliger. Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 17-24.

2008 Stigmatisering ved demens. Demens & Alderspsykiatri 12; 4: 35-37.

2009 Forandringer i forståelsen af demens. Magasinet Demens 19; 1: 14-15.

2011 At blive gammel, og mæt af dage? I: Karen Marie Dalgaard, Michael Hviid Jacobsen (red.). Humanistisk palliation  teori, metode, etik og praksis. København: Hans Reitzels Forlag: s. 55-70.

2011 Christine E. Swane, Üzeyir Tireli. Tyrkiske ældres bestræbelser på at føle sig hjemme. Social Kritik 127: s. 29-43.

2012 "Jeg ved en lærkerede". Naturophold for enlige og ensomme ældre. Villum Fonden og Velux Fonden Årsskrift 2011, s. 84-85.

2012 Christine E. Swane, Annette Johannesen. Forebyggelse af ensomhed, isolation, depression og selvmord. I: Mette Andresen, Dorthe Varning Poulsen (red.). Ergoterapi og fysioterapi til ældre.København: Munksgaard: s. 277-87.

2012 Christine E. Swane, Üzeyir Tireli. Tyrkiske ældres pendling: Positioner og fællesskaber på tværs af livsløbet. Gerontologi; 28, 1: s. 4-7.

2012 Socialt og økonomisk dårligt stillede ældre. Social Politik 2: s. 15-19.

2012 Sociale udfordringer i alderdommen  usynliggørelse af det sociale. Gerontologi; 28, 2: s. 25-27.

2013 Christine E. Swane, Jorit Tellervo. "Når to bliver til én"  omsorg for ældre efterladte. Omsorg: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin; 1: s. 5-9.

2013 Christine E. Swane, Inger Anneberg, Jorit Tellervo. Formidling om et overset emne: Sorgstøtte til ældre efterladte. Omsorg: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin; 30; 2: s. 19-23.

2013 Ensomhed i alderdommen: ældres ensomhed kan opspores  og lindres. Månedsskrift for almen praksis, september, s. 670-77.

2013 Alderdom og etnicitet – kommunikation og kultur. ÆldreForum: Ældre med anden etnisk baggrund  viden og inspiration til indsats:s. 30-36

2014 Stigmatisering og demenssygdomLivet med demens, 24, 1: s. 18-19.

2014 Jon Dag Rasmussen, Christine E. Swane. Fællesskaber i værested for socialt udsatte ældre. Gerontologi, 30, 1: s. 12-17.

2017 Anne Leonora Blaakilde, Eva Algreen-Petersen, Christine E. Swane. 'Kulturel jonglering' på Danmarks første mangfoldighedsplejehjem.Tidsskriftet Gerontologi, maj: s. 16-19.

2017 Christa Lykke Christensen, Anne Jerslev, Christine E. Swane, Anne Leonora Blaakilde. Ældre menneskers mediebrug. I: Christa Lykke Christensen, Anne Jerslev (red.). Ældre mennesker i et mediesamfund. København: Frydenlund Academics, s. 9-33.

2017 Christa Lykke Christensen, Christine E. Swane, Anne Jerslev, Anne Leonora Blaakilde. Medialisering, hverdagsliv og ældreliv. I: Christa Lykke Christensen, Anne Jerslev (red.). Ældre mennesker i et mediesamfund. København: Frydenlund Academics, s. 34-48.

2017 Anne Jerslev, Anne Leonora Blaakilde, Christa Lykke Christensen, Christine E. Swane. Aldring, alderdom og ældrebilleder. I: Christa Lykke Christensen, Anne Jerslev (red.). Ældre mennesker i et mediesamfund. København: Frydenlund Academics, s. 49-68.

2017 Gamle menneskers mediehverdag på plejehjem. I: Christa Lykke Christensen, Anne Jerslev (red.). Ældre mennesker i et mediesamfund. København: Frydenlund Academics, s. 96-129.

2017 Ældre menneskers ensomhed: Etablering af et sundhedsfagligt felt. Månedsskrift for almen praksis, juni: s. 548-55.

2017 Dorte S. Andersen, Christine E. Swane. Når socialt udsatte bliver gamle. Kristeligt Dagblad, 29. august 2017, s. 11.

2018 Den gode og den onde ensomhed. Tidsskriftet Gerontologi, årg. 34, nr . 1, s. 14-15.

2018 Forskelle i ældre menneskers sociale isolation – erfaringer fra et hollandsk studie. Nyhedsbrev Fonden Ensomme Gamles Værn, juni.

2022 Mediernes historier om ensomhed og ældre mennesker. Tidsskriftet Gerontologi, årg. 38, nr . 1, s. 32. 

2023 Jette Thuesen, Christine E. Swane. Hverdagsliv og rebahilitering. I: Thomas Maribo, Claus Vinther Nielsen, Birgitte Stamp, Dorthe Sørensen (red.). Rehabilitering - en grundbog. 3. udg. København; Gads Forlag, s. 107-118.

Artikler og kapitler (engelsk/fransk)

1992 Improving environment and care for elderly people with dementia. Danish Medical Bulletin 3; 39: s. 253-55.

1993 "Small is beautiful". Experience from SUM dementia projects. Artikelserie. Aalborg University Centre: ALFUFF.

1994 The Challenge of Dementia in Denmark: Health Policy Considerations. Cronic Diseases in Canada 15; 2, Supplement, s. 28-29.

1994 Payments for Care: The Case of Denmark. In: Adalbert Evers, Marja Pijl & Clare Ungerson (Eds.). Payments for Care. A Comparative Overview. Aldershot UK: Avebury, s. 101-24.

1998 The relationship between informal and formal care. The Keio Journal of Medicine 47, Supplement 2, s. 18-20.

1999 Introduction and Summary. In: Naoki Ikegami, John Campbell (Eds.). Long-term Care for Frail Older People: Reaching for the Ideal System. Tokyo: Springer, s. 3-8.

1999 The Relationship Between Informal and Formal Care. In: Naoki Ikegami, John Campbell (Eds.). Long-term Care for Frail Older People: Reaching for the Ideal System. Tokyo: Springer, s. 49-53.

2001 Anne Leonora Blaakilde, Gloria Escudero, Antonia Ferrer, Eigil Boll Hansen, Christine E. Swane. Intergen. Elder Abuse. Barcelona: COPSA.

2003 Modèles danois de soutien aux personnes démentes vivant à domicile et à leur famille soignante (Danish models of support to people with dementia living at home and their family caregivers.) In: A. Colvez, M.-E. Joel, D. Mischlich, (Eds.): La maladie d'AlzheimerQuelle place pour les aidants? Expériences innovantes et perspectives en Europe. (Alzheimer's Disease: What place for the carers? Innovative experiments and prospects in Europe.) Paris: Masson, s. 203-15.

2008 Esbensen, Bente Appel, Christine E. Swane, Ingalill Rahm Hallberg, Bibbi Thome. The lived experience of getting cancer in old age. International Journal Nursing Studies 45; s. 393-405.

2009 Stigma and Dementia. The Story about the Dementia Sauce (Abstract). The Journal of Nutrition, Health & Aging, Vol 13, Suppl 1: S321.

2012 "Home to the skylark". Residential nature programme for lonely elderly persons. Villum Foundation and Velux Foundation Annual Report 2011, p. 84-85.

2017 Agency through media in the everyday life of nursing home residents. Innovation in Aging, Volume 1, Suppl 1, 199.

2018 Old persons' bodily interaction with media in nursing homes. European Journal of Cultural Studies, Vol. 21(3) 317–333.