Kirsten Avlund Prisen

Kirsten Avlund-prisen på 10.000 kr. doneres af Fonden Ensomme Gamles Værn og gives til forskere tidligt i deres karriere for at opmuntre til videre forskning inden for det gerontologiske felt.

Kandidaten udpeges af en jury sammensat af bestyrelsesmedlemmer i Dansk Gerontologisk Selskab i samarbejde med Dansk Selskab for Geriatri og uddeles på Dansk Gerontologisk Selskabs årsmøde.

Kirsten Avlund (1950-2013)
Kirsten Avlund var den første professor i Gerontologi ved Københavns Universitet, og også den første ergoterapeut i Danmark, der er blevet tildelt de akademiske grader ph.d. og dr.med.

Hun var i mange år ansat ved Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, først som videnskabelig assistent og ph.d.-studerende, senere som adjunkt og lektor og endelig fra 2008 som professor.

Kirsten Avlund var medlem af styregruppen for Center for Sund Aldring og Danish Aging Research Centre. Fra 2007 var hun også leder af Copenhagen Aging and Midlife Biobank. Hun var en yderst populær vejleder, både for bachelor- og kandidatstuderende samt for ph.d.-studerende, og har dermed præget og inspireret mange nye forskere indenfor gerontologien.

Prisen blev stiftet i 2014 for at ære Kirsten Avlunds minde. De første fem år blev prisen doneret af Kirsten Avlunds familie sammen med Ældre Sagen. Fonden Ensomme Gamles Værn har doneret prisen siden 2019.

Prismodtagere
2014              Aske Juul Lassen, etnolog, ph.d.
2015              Asa Roin, sygeplejerske, ph.d.
2016              Mette Merete Pedersen, fysioterapeut, MHSc, ph.d.
2017              Mikael Thinggaard, matematiker, ph.d.
2018              Jon Dag Rasmussen, cand.pæd. i pædagogisk antropologi, ph.d.
2019              Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, antropolog, ph.d.
2020              Ingen uddeling
2021              Jeevitha Yogachandiran Qvist, cand.scient. soc., ph.d.