Ulighed i alderdommen

I 2009 afholdt Ensomme Gamles Værn en konference med fokus på polariseringen blandt ældrebefolkningen i Danmark.

 

Programmet for konferencen