Forstå ensomhed – ny viden, nye veje

I 2015 afholdt Ensomme Gamles Værn en konference med fokus på ensomhed.

 

Se programmet for konferencen.Teori kap2

Oplægsholdernes slides kan downloades nedenfor.

Plenumoplæg
Christine E. Swane: Ensomhed - et komplekst og kompliceret felt
Rikke Lund: Hvad betyder ensomhed og isolation for menneskers helbred?
Asser Skude: Kirkens invitation til fællesskab - Den sidste vilje
Bjørn Holstein: Perspektiver og afrunding

Seminar A: Hvordan undersøger vi ensomhed?
Mathias Lasgaard: Kan man måle ensomhed?
Line Bang-Olsen & Christina Kaarup Rasmussen: Et kritisk blik på dansk forskning om ældres ensomhed
Andreas Nikolajsen: En kvalitativ tilgang gennem livshistorien

Seminar B: Ensomhed tidligt og midt i livet
Lone Bak Kirk: Mary Fondens bekæmpelse af social ensomhed blandt børn, unge og voksne
Ea Skibsted Nielsen: Røde Kors' komplekse indsats mod ensomhed og isolation
Christine E. Swane: "Palle alene i verden"

Seminar C: Ensomhed sent i livet
Axel Ågren: Ældres ensomhed i medierne
Henrik Brogaard: Eksistentiel ensomhed på vej ud af livet
Morten Hedelund: Narrativ ensomhed kan brydes gennem Fortæl for Livet-grupper