Atypiske ældreliv – overset forskellighed

9. maj 2019 afholdt Fonden Ensomme Gamles Værn konferencen Atypiske ældreliv – overset forskellighed 

konference2019Programmet for konferencen

Oplægsholdernes powerpoints fra konferencen kan downloades nedenfor.

Plenumoplæg
Christine E. Swane: Atypisk i forhold til hvem og hvad?
Rikke Nøhr Brünner: Fattigdom i alderdommen
Ida Wentzel Winther: Dokumentar: Det usynlige høre- og synstab – betydning i sociale relationer
Anu Siren: Et liv uden partner og børn
Kjeld Holm: Udenforskab – i udsatte menneskers tjeneste
Jon Dag Rasmussen: Usædvanlige ældre på samfundets underflade

Seminar A: Ældre i en socialt udsat position
Torben Larsen: Et slidsomt liv – hvad har udsatte ældre brug for?
Anne Dorthe Prisak: Erfaringer fra forebyggende hjemmebesøg til udsatte ældre mænd og kvinder
Morten Hjelholt: Digital marginalisering af udsatte ældre

Seminar B: Ældre der tilhører seksuelle minoriteter
Henriette Højsteen: Slottet – regnbueplejehjem i København
Björgvin Huldar Soffiuson: Brud med den normative ældrepleje
Simon Meggers Matthiesen: Muligheder og barrierer for adgang til fællesskab. Læs forskningsrapporten ved at klikke her.

Seminar C: Ældre i Grønland og ældre migranter i Danmark
Maria Kristiansen: Livskvalitet, relationer og umødte behov blandt ældre migranter i Danmark
Tenna Jensen: Livet som ældre i Grønland
Dung Le: Fra karaoke til akitvt medborgerskab