Privatlivspolitik for Fonden Ensomme Gamles Værn

Privatlivspolitik for ansøgere, deltagere ved arrangementer og besøgende på hjemmesiden.

 1. Beskyttelse af dit privatliv

Fonden Ensomme Gamles Værn (herefter fonden) tager behandling af dine personoplysninger alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af personoplysninger.

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger på hjemmesiden www.egv.dk, hvor du blandt andet har mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev og læse om, hvordan du kan ansøge om støtte via e-mail.

2. Dataansvar og kontaktoplysninger

Fonden er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi kan kontaktes via følgende oplysninger: 

Fonden Ensomme Gamles Værn
Linnésgade 18, 1.
1361 København K
CVR 64 03 79 19

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefon: 50 60 54 60    

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

3. Vi behandler følgende oplysninger om dig

Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om dig:

Ansøgere til fondsmidler til projekter (organisationer)
- Almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelseslovens artikel 6, herunder kontaktoplysninger og CV for kontaktpersoner hos organisationen.

Ansøgere til fondsmidler til projekter (private)
- Almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelseslovens artikel 6, herunder kontaktoplysninger, CV, CPR-nummer (hvis bevilliget beløb er større end DKK 10.000) og kontonummer.

Personlige legatansøgninger
- Almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelseslovens artikel 6, herunder kontaktoplysninger, fødselsdato/år, boligforhold, kontonummer, oplysninger om sociale forhold.
- Særlige kategorier af personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, herunder helbredsoplysninger.

Deltagere ved arrangementer
- Almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelseslovens artikel 6, herunder kontaktoplysninger inkl. stilling og organisation og evt. særlige kostønsker.

Besøgende på hjemmesiden
- IP-adresser, browseroplysninger, enhedsoplysninger, herunder enheds-id og øvrige cookiedata (besøgsdata), som kan være personoplysninger. Du kan i øvrigt læse nærmere om vores cookiepolitik her: cookiepolitik.

Det er frivilligt, om du vil anvende vores ydelse, og dermed også om du vil lade os registrere dine oplysninger.

4. Formål og retsgrundlag for behandling

4.1 Formål
Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

Ansøgere til fondsmidler til projekter (organisationer)
- Vurdere din ansøgning om projektstøtte.

Ansøgere til fondsmidler til projekter (private)
- Vurdere din ansøgning om projektstøtte.

Personlige legatansøgninger
- Vurdere din ansøgning om legat.

Deltagere ved arrangementer
- Administration af tilmeldinger, afholdelse af arrangementer samt at holde kontakten med deltagerne før, under og efter arrangementerne.

Besøgende på hjemmesiden
- Optimering af hjemmesiden.

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

4.2 Retsgrundlag
Vi skal oplyse dig om vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger. Det er følgende:

Ansøgere til fondsmidler til projekter (organisationer)
- Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor fondens legitime interesse er at behandle oplysninger om modtagne ansøgere.

Ansøgere til fondsmidler til projekter (private)
- Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor fondens legitime interesse er at behandle oplysninger om modtagne ansøgere.
- Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 vedr. CPR-numre.

Personlige legatansøgninger
- Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), og artikel 9, stk. 1, litra a (samtykke), hvor fondens legitime interesse er at behandle oplysninger om modtagne ansøgere med henblik på opfyldelse af fondens formål.

Konferencedeltagere
- Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b for at kunne opfylde en aftale med deltageren og artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), hvor fondens legitime interesse er at gennemføre arrangementer.

Besøgende på hjemmesiden
- Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6, hvor fondens legitime interesse er optimering af hjemmesiden.

5. Hvor dine oplysninger stammer fra

For ansøgeres vedkommende har vi modtaget oplysninger, som vi behandler om dig, via din ansøgning.
For konferencedeltageres vedkommende har vi modtaget oplysninger, som vi behandler om dig, via tilmeldingssystemet.

6. Samarbejdspartnere

6.1 Videregivelse
Vi videregiver alene dine data til samarbejdspartnere, hvis vi har modtaget dit samtykke hertil, eller hvis der er tale om nødvendige samarbejdspartnere for at opfylde en kontrakt med dig. Disse nødvendige samarbejdspartnere kan ses her:
- SKAT (for modtagere til fondsmidler til projekter (private), hvis beløbet er over DKK 10.000)

6.2 Databehandlere
For at kunne yde dig den bedste service anvender fonden følgende databehandlere:

 • Microsoft 365 (opbevaring af mails og filer)
 • Simple Solution (hosting af hjemmeside)
 • E-conomic (regnskabsprogram)
 • Conference Manager (tilmeldingssystem til arrangementer)
 • Mailchimp (udsendelse af nyhedsbrev)

7. Overførsel til tredjeland

Vi overfører generelt ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
Dog benytter vi Mailchimp, som er hjemmehørende i USA, til at udsende vores nyhedsbrev. Vi har, som ovenfor nævnt, underskrevet databehandleraftale med Mailchimp.

8. Sletning

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er relevant i forhold til formålet med behandlingen og lovgivning.

Ansøgere til fondsmidler (organisationer og private)
Ved modtaget bevilling opbevarer vi ansøgningen i indeværende år plus fem år i henhold til gældende opbevaringspligt. Projektrapporter slettes ikke, da de er vigtige at opbevare af historiske og/eller forskningsrelevante grunde.

Hvis en ansøgning ikke godkendes, opbevarer vi ansøgningen i højst et år.

Ansøgere til personlige legater
Ved modtaget legat: Når behandlingen af legatansøgningen er afsluttet, og legatet er udbetalt, slettes ansøgningen. Dette vil sige maks. en måned efter modtagelse. Bevillingsbrevet vil blive opbevaret i maks. fem år samt indeværende år af hensyn til regnskabsmæssig dokumentation.

Ved afslag: Når behandlingen af legatansøgningen er afsluttet, slettes ansøgningen. Dette vil sige maks. en måned efter modtagelse. Navn på ansøgende organisation og på ansøger opbevares i et år.

Deltagere ved arrangementer
Efter arrangementets afholdelse opbevarer vi dine oplysninger i op til 5 år.

9. Dine rettigheder

9.1 Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder
Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

 • Ret til indsigt (se personoplysninger)
  Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning af personoplysninger
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at trække samtykke tilbage
  Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til fondens behandling af dine personoplysninger helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som fonden har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

10. Klage

Såfremt du ønsker at klage over fondens behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefonnr.: 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk 

Denne privatlivspolitik er senest opdateret i januar 2019.