Alle projekter

Formålet for Fonden Ensomme Gamles Værn er at bidrage til en god og meningsfuld alderdom. Vi støtter nyskabende forskning, sociale projekter og formidling, der drejer sig om det sociale liv i alderdommen. Det sociale liv forstår vi som aspekter, der har med ensomhed og social isolation at gøre, såvel som veje til relationer, fællesskaber og mening i livet. Fonden har et særligt fokus på ulighed og marginalisering.

De projekter, fonden støtter, afspejler, at vi er optaget af at skabe nuanceret viden og herigennem være med til at øge forståelsen for og skabe bedre vilkår for et socialt og meningsfuldt liv i alderdommen. En række projekter har fokus på marginaliserede, socialt udsatte og sårbare grupper af ældre, bl.a. ældre flygtninge og indvandrere, ældre der tilhører seksuelle minoriteter, psykisk sårbare og hjemløse ældre.
 
Fonden indgår af og til direkte i forsknings- og evalueringsarbejde, fx i de senere år om ensomhed midt i livet for Mary Fonden i samarbejde med Røde Kors. Flere gange har fonden integreret projekter, så de over tid er blevet til en del af sekretariatets arbejde. Det skete med Fortæl for Livet, der udviklede sig til en social aktivitet i fonden, som i sensommeren 2020 blev overdraget til Røde Kors.
 
Fonden arrangerer konferencer, hvor viden og inspiration fra de støttede projekter formidles. Vi støtter og udgiver desuden selv forskningsrapporter og bøger.