Ind i og ud af social ensomhed i alderdommen

Type: Forskning År: 2012

Spørgsmålet i Ældredatabasen om, hvor ofte ældre føler sig uønsket alene, er analyseret set over en periode på 10 år, hvor godt 3.200 ældre danskere har svaret.

Analysen er formidlet i et notat for Ensomme Gamles Værn Ind i og ud af social ensomhed i alderdommen – analyse af data fra Ældredatabasen, 2012, udarbejdet af sociolog Merete Platz, medlem af Ensomme Gamles Værns repræsentantskab (nedlagt i 2017) og direktør Christine E. Swane.

Hovedkonklusionerne er:

  • Ensomhed i alderdommen er ikke statisk
  • Flest ensomme blandt ældre der bor alene
  • At miste sin ægtefælle er en væsentlig risikofaktor
  • De ældste er hyppigst ensomme

 

Emne:
Aldring og alderdom Ensomhed Eksistens og mening Fællesskaber Sorg og efterladte