Det spirer og gror - læsegrupper for sårbare ældre

Type: Forskning Bevilling: 471.000 kr. År: 2013

Forskningsprojektet om læsegrupper for sårbare ældre mennesker med socialt sigte, hvor Læseforeningen fik sat skub i højtlæsning for ensomme og udsatte ældre.

I 2011 henvendte Læseforeningen sig med idéen om at starte læsegrupper i Danmark for ældre mennesker. Fonden Ensomme Gamles Værn finansierede både en startfase  og et kvalitativt forskningsprojekt. Grupperne blev etableret for fire typer af ældre mennesker: Ældre med demens, ældre der er ensomme og socialt isolerede, ældre flygtninge og indvandrere samt ældre med depression. Deltagernes udbytte af højtlæsning og det sociale samvær i grupperne er analyseret i rapporten.

Forskningsrapporten Det spirer og gror - læsegrupper for sårbare ældre dokumenterer, hvor væsentligt det er, at der ikke stilles bestemte krav til deltagerne, og at hver enkelt kan indgå på egne præmisser og med de ressourcer, hver enkelt har. Gennem fælles læseoplevelser skabes en fortrolighed, hvor deltagerne over tid lærer hinanden bedre at kende ved at dele erfaringer og erindringer. Rapporten analyserer de sociale processer i læsegrupperne og giver indblik i en ny social aktivitet for sårbare ældre mennesker, som trænger til inspiration og meningsfulde samtaler.

Forskningen er gennemført af forskningsassistent, pædagogisk antropolog Jon Dag Rasmussen i Ensomme Gamles Værn. Christine E. Swane, direktør i fonden, har ledet projektet.

 

Emne:
Demens Ensomhed Eksistens og mening Etnicitet og kulturmøde Foreninger Fællesskaber Medier og digitalisering