En hjælpende hånd

Type: Sociale formål Bevilling: 494.499 kr. År: 2013

SeniorCentret Sct. Joseph på Nørrebro i København tilbyder rådgivning og et mødested for ældre med forskellig etnisk baggrund. SeniorCentret har ca. 800 medlemmer af mange forskellige nationaliteter, og tilbuddet tager sin begyndelse her, og retter sig i øvrigt mod alle ældre med behov for rådgivning, vejledning, hjælp med kontakt til myndigheder med videre.

Projektets rådgiver er pædagog Karin Obel, som har stor erfaring med socialt arbejde for mennesker i sårbare situationer.

En Hjælpende Hånd giver åben rådgivning til ældre og har hjemme på Aktivitetscenter Sct. Joseph, Griffenfeltsgade 44,1. sal, 2200 København N. Man kan få hjælp til at kontakte kommunen, ansøge om hjælpemidler, anke en afgørelse eller finde ud af, hvor man ellers skal henvende sig. Karin Obel kan træffes på centeret mandage fra kl. 11-15. Man kan også ringe og få en aftale på tlf. 31 13 32 39 i samme tidsrum.

Christine E. Swane står for et kvalitativt forskningsprojekt, hvor projektets erfaringer med rådgivningens problemstillinger og løsninger samles og beskrives i en rapport.

Emne:
Aldring og alderdom Etnicitet og kulturmøde Livsfortællinger Socialt udsatte ældre Ulighed og fattigdom