Ældre patienters sociale relationer og ensomhed

Type: Forskning Bevilling: 200.000 kr. År: 2013

Forskningsprojektet viste, at mange læger ikke ved, hvad de skal stille op med ensomheden blandt deres patienter.

Projektet blev lavet i et samarbejde mellem Københavns Universitet, Forskerenheden for Almen Praksis, Storm P. Museet, University College Sjælland og Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, SDU.

"De praktiserende læger kan spille en vigtig rolle i at identificere ensomme ældre og forebygge, inden ensomhedsfølelsen udarter sig til sygdom og social isolation," siger forskningsleder, professor og praktiserende læge Frans Boch Waldorff, der blandt andre stod bag undersøgelsen.

Projektet er mundet ud i både en kvalitativ og kvantitativ analyse, der begge kan hentes her til højre.

Emne:
Besøgsvenner Ensomhed Eksistens og mening Fællesskaber Kvinder og mænd Sorg og efterladte