Det Grønlandske Hus i Aarhus: Udvikling af tilbud til ældre

Type: Sociale formål Bevilling: 183.000 kr. År: 2017

Det Grønlandske Hus i Aarhus står over for et stort udviklingsarbejde af deres eksisterende besøgstjeneste, så den i højere grad kan nå de ca. 3.650 ældre mennesker, der er født i Grønland, og som i dag bor alene i Midtjylland.

De, som i dag kender Det Grønlandske Hus i Aarhus, har gavn af stedets hjælp, men alt for mange i Midtjylland ved ikke, at det Grønlandske Hus står bag flere tilbud, heriblandt en besøgstjeneste. Typisk er det tidligere brugere af huset, som får glæde af besøgsvennerne, men besøgstjenesten er til for alle ældre mennesker, der har brug for mere grønlandsktalende selskab. Det kan være mennesker, der ikke er så mobile og har svært ved at komme ud af eget hjem, og på den måde er afskåret fra aktiviteter i fx Det Grønlandske Hus. Derfor kan det være rart at få besøg, hvor det er muligt at tale og høre sit modersmål.

Det støttede projekt drejer sig både om at rekruttere flere frivillige og om at få grønlandsktalende besøgsvenner ud til de borgere, der har lyst til selskab. Undervejs i udviklingsprojektet vil der blive afholdt arrangementer for alle dem, der besøger og modtager besøg.

 

Emne:
Besøgsvenner Frivillige Fællesskaber Generationer Socialt udsatte ældre Være- og aktivitetssteder