Ældre migranter fra Grønland til Danmark – ensomhed og fællesskab

Type: Kandidatspeciale Bevilling: 50.000 kr. År: 2017

Marie Louise Dylov er kandidatstuderende ved Etnologi på Københavns Universitet og har fået støtte til sit speciale. Heri undersøger hun, hvordan grønlændere, der er over 50 år, og som er flyttet til Danmark, etablerer et nyt liv og en ny hverdag i Danmark.

Undersøgelsen laver hun med fokus på, hvordan de skaber nye netværk, samt hvilken betydning disse relationer og fællesskaber har for deres liv. Derudover vil specialet belyse betydningen af fællesskaber for de ældres etablering i det danske samfund, herunder hvordan sociale relationer og anerkendelse fra andre kan have en positiv effekt på etableringen af en ny hverdag i Danmark.

Specialet er en del af forsknings- og udviklingsprojektet Arktisk Aldring ved Københavns Universitet.

Emne:
Aldring og alderdom Eksistens og mening Etnicitet og kulturmøde Generationer Livsfortællinger Socialt udsatte ældre Ulighed og fattigdom