Sammen i bevægelse

Type: Formidling Bevilling: 250.000 kr. År: 2017

Sammen i Bevægelse er et visionsprojekt om ældre menneskers brug af byens rum. Ældre mennesker, og i særdeleshed svækkede ældre, er en ofte overset gruppe i planlægningen af vores byer og byrum til trods for, at de udgør en stadig større del af befolkningen.

Målet er ikke en by for de ældre, men en by, der netop forstår sit offentlige rum som en scene for livsglad interaktion og sameksistens på tværs af generationer og kapabilitet. Sammen i Bevægelse vil rykke ved vanetænkningen og introducere en byplanlægning, der skaber inkluderende byrum for alle, hvor også svage ældre kan tage del i og bidrage til byens liv med udgangspunkt i egne ressourcer.

Projektet gennemføres af arkitekterne Dominique Hauderowicz og Kristian Ly Serena, arkitektfirmaet dominique + serena. Det er udført i samarbejde med en række fagpersoner på ældreområdet samt en gruppe af ældre borgere.

Fonden har i 2018 bevilget yderligere 229.000 kr. til formidling af projektet i internationalt regi og i Danmark.

- ’Age-Inclusive Public Space’ er en engelsksproget antologi, der udkom på det tyske forlag Hatje Cantz i 2020. Det er en grafisk ambitiøs og praktisk anvendelig bog, der skal inspirere arkitekter, byplanlæggere og politikere til at skabe mangfoldige offentlige rum, som alle generationer kan deltage i og bidrage til.
Publikationen viser en arkitektonisk case i Vordingborg, og desuden bidrager forskere fra ind- og udland.

- ’Alders-inkluderende byrum’ er en dansk pixie-udgave af den engelske bog. Publikationen udkommer i 2021.

 
Emne:
Aldring og alderdom Fællesskaber Sansetab