Livet med usikkerhed som ældre i Grønland – en undersøgelse af oplevelsen af alderdom

Type: Ph.d.-afhandling Bevilling: 235.000 kr. År: 2017

Mette Mørup Schlütter er uddannet antropolog fra Aarhus Universitet og har specialiseret sig i arktisk sundhed. Ph.d.-projektet skal belyse, hvordan det er at blive ældre i Grønland kombineret med at bo i meget isolerede områder.

I Grønland bliver befolkningen stadig ældre, hvilket giver kommunerne voksende økonomiske, sundhedsmæssige og logistiske udfordringer i vedligeholdelsen af de ældres velfærd. Samtidig flytter mange unge til større byer, hvilket gør, at udkantsområderne i Grønland primært er beboet af ældre.

På baggrund af 12 måneders feltarbejde i Uummannaq, Tasiilaq og Nuuk undersøger Mette Schlütter med dette ph.d.-projekt ældres hverdag i Grønland med fokus på tilstedeværelsen af usikkerhed, både i forbindelse med dét at blive ældre, men også med at bo i nogle af de mere isolerede områder af Grønland. Gennem indsamling af livshistorier udforsker hun vendepunkter i de ældres liv, og hvordan livshistorier har indflydelse på, hvordan ældre lever med usikkerhed og udfordringer i alderdommen, men også de styrker og fordele, der kan være i det at blive ældre.

Mette Schlütters resultater skal bl.a. være med til at danne baggrund for udviklingen af ældrepolitik i de grønlandske kommuner, samt undervisningsmateriale til sygeplejeuddannelsen på Grønlands Universitet. Mette Schlütter er dobbeltindskrevet ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved Grønlands Universitet og Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Ph.d.-projektet er en del af forsknings- og udviklingsprojektet Arktisk Aldring ved Københavns Universitet.

Emne:
Aldring og alderdom Eksistens og mening Etnicitet og kulturmøde Generationer Livsfortællinger Socialt udsatte ældre Ulighed og fattigdom