Digital marginalisering af udsatte ældre mennesker

Type: Forskning Bevilling: 799.473 kr. År: 2018

Digital marginalisering af udsatte ældre foretager en kvalitativ undersøgelse af, hvordan udsatte ældre borgere oplever og navigerer i digital marginalisering og eksklusion.

Det danske samfund er blevet gjort gennemgribende digitalt over de sidste to årtier. Selvom den nyeste internationale forskning viser, at ældre og udsatte grupper i særlig grad risikerer at blive digitalt ekskluderede er der til stadighed ingen danske undersøgelser af emnet. Dette projekt sætter gennem kvalitative interview med 45 udsatte ældre fokus på, hvordan digitale eksklusionsprocesser påvirker deres hverdag og livsverden. Samtidig vil projektet også foretage interview i syv danske kommuner med fokus på de initiativer og praksisser, der indgår i hjælpen og håndteringen af udsatte ældre.

Projektet udføres af lektor og forskningsleder Morten Hjelholt og postdoc Jannick Schou fra IT-Universitetet i København. Resultaterne fra projektet bliver formidlet i to arbejdsrapporter, der er målrettet kommunale ledere, brancheorganisationer og beslutningstagere. Projektet publicerer derudover en samlet bogudgivelse, der med udgangspunkt i projektets kvalitative arbejde vil formidle historier, erfaringer og indsigter fra ældre, udsatte borgere. Dette er med til at give dem en stemme i offentligheden og også danne afsæt for projektets afsluttende konference.

 

Emne:
Ensomhed Medier og digitalisering Socialt udsatte ældre