Formidling af etniske minoritetsældres ensomhed og fællesskab

Type: Formidling Bevilling: 250.000 kr. År: 2018

Idéhæftet "Appetit på livet" er målrettet frivillige og medarbejdere, der beskæftiger sig med ældrefællesskaber. Baggrunden er ensomhedsproblematikken blandt etnisk minoritetsældre og tager afsæt i Vi-Seniors erfaringer med vietnamesiske ældre i aldersgruppen fra 60+.

Både arbejdet og hæftet tager udgangspunkt i en ressourcebaseret tilgang til at arbejde med ældre, herunder hvordan man skaber aktiviteter med ældre, hvor deres ressourcer kommer i spil. Det handler om, hvordan man involverer ældre i etablering og udvikling af fællesskabet, så det både udvikler den enkelte og fællesskabets kapacitet. Hæftet indeholder således både inspiration til aktiviteter til at skabe nærende ældrefællesskaber med konkrete beskrivelser af, hvordan man planlægger, samarbejder og gennemfører aktiviteterne, samt hvilken betydning det har for målgruppen.

Titlen ”Appetit på livet” henviser dermed til de ældres øgede livskvalitet og glæden ved at opbygge og bruge deres ressourcer i fællesskabet. Herudover giver ”Appetit på livet” også konkrete opskrifter på, hvordan man kan anvende vegatationen fra den danske natur i vietnamesisk madlavning, som er skabt gennem fællesaktiviterne. Hæftet bliver illustreret med billedematerialer og video med fortællinger, der understøtter kendskabet til Vi-Seniorernes baggrund og historie.

Idéhæftet kan bruges som inspiration i sammenhænge, hvor der skabes aktiviteter med både etniske minoritetsældre, men også ældre generelt, fordi de bærende elementer i idéhæftet er den pædagogiske tilgang til arbejdet med ældre mennesker. Derudover præsenteres en metode/forandringsstrategi: De Små Skridts Vej, der kan være med til at understøtte udviklingen mod nærende ældrefællesskaber.

Emne:
Aldring og alderdom Etnicitet og kulturmøde Fællesskaber