Højskoleferie med Samvirkende Menighedsplejer

Type: Sociale formål Bevilling: 215.127 kr. År: 2021

Fonden støtter hvert år, at ældre mennesker, der trænger til at komme hjemmefra, kan komme afsted på ferie i et trygt fællesskab med andre. Det kræver, at der er frivillige med på ferien, og ofte at der sørges for transport. Højskoleferien styrker deltagernes livslyst og livsmod og skaber ofte relationer, der rækker ud over ferien.

I 2001 modtog fonden en arv fra skofabrikant Else Cornett til ferier for ældre. Efter at arven til ferier var opbrugt, besluttede fondens bestyrelse at fortsætte indsatsen.

Samvirkende Menighedsplejer har siden 2012 sammen med fonden inviteret gamle mennesker og deres besøgsvenner på nye oplevelser og fællesskaber. Gennem besøgstjenester i medlemssogne over hele landet er Samvirkende Menighedsplejer i kontakt med mange gamle mennesker, som kunne have gavn af et højskoleophold. Skal de med, kræver det tryghed, et kærligt puf og en hjælpende hånd, også økonomisk.

Hvert år indstiller medlemssogne i Samvirkende Menighedsplejer via deres besøgstjenester ældre til et højskoleophold. Således kommer der hvert år en ny gruppe af ældre og besøgsvenner afsted i en uge. Højskoleferien er af en uges varighed, og programmet er særligt tilrettelagt efter deltagernes formåen. De er ofte 80-90 år, og mange er syge og fysisk svækkede. Middagshvile og halvdagsudflugter, morgengymnastik, værksteder, dans og korsang fylder sammen med højskoleforedrag dagene med aktiviteter, nærvær og samvær, musik og sang, mindre ture og tid til hvil. Nogle af de ældres besøgsvenner deltager som frivillige, og derudover er der frivillige med, som er trænet i at yde personlig hjælp til pleje, da mange deltagere er syge og fysisk svækkede. Deres tid og kræfter skaber tryghed.

Højskoleferierne veksler mellem Tisvilde Seniorhøjskole for ældre fra Sjælland og Øerne og Rude Strand Højskole for ældre fra Fyn og Jylland.

I 2021 gik turen til Rude Strand Højskole.

Fonden har over årene også støttet ture og ferier arrangeret af andre organisationer, der har søgt midler til dette formål. Læs fx om vietnamesiske seniorers højskoleferier.

Emne:
Ensomhed Ferier udflugter teater Fællesskaber Socialt udsatte ældre