Pensionsfortællinger – Overgange fra arbejde til pension i det 21. århundrede

Type: Forskning Bevilling: 296.000 kr. År: 2019

Pensionsfortællinger er et kombineret forsknings- og formidlingsprojekt, som vil udvikle kvalitativt baseret viden om pensionsovergange i Danmark i det 21. århundrede, samt formidle den viden til en bred målgruppe gennem en efterfølgende bog. Når de måder vi bliver pensioneret på forandrer sig, fx via gradvise overgange og senere tilbagetrækning, ændres også de måder pensionister udvikler fællesskaber og relationer efter arbejdslivet, demåder man bringer relationerne til partnere, familie og venner ind i den nye livsfase, og de måder man skaber sin nye hverdag.

Disse emner er ikke grundigt belyst ovenpå de forandringer der er sket med pensionen i de sidste årtier. Projektet undersøger hvilke udfordringer der er med ensomhed, relationer og fællesskaber i forbindelse med nutidens pensionsmønstre, samt belyser strategier der har hjulpet projektets deltagere. Formålet er at støtte mennesker i pensionsovergange og dermed forebygge udsathed og ensomhed. Ved at skabe viden om forskelligartede pensionsovergange, som bryder med gængse fortællinger om nedslidte arbejdere eller lykkelige seniorer, vil projektet understøtte en ny praksis og fortælling om pension. Den kulturelle fortælling om pension er under forandring, og der er derfor brug for gode eksempler på, hvordan mennesker med forskellige livsforløb pensionerer sig.

Pensionsfortællinger udføres af Den 3. akt ved Aske Juul Lassen, der er Ph.d. og forsker ved Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe), SAXOInstituttet, Københavns Universitet.

Projektet forventes afsluttet 2020.

Emne:
Aldring og alderdom Ensomhed Fællesskaber