Virtual Reality som teknologisk støtteværktøj til borgere med demens

Type: Forskning Bevilling: 24.430 kr. År: 2019

Amelia Holmegaard Nielsen & Mathilde Nakato Kulusumu Mikkelsen er kandidatstuderende på IT-Universitetet i København og specialiserer sig i Digital Innovation & Management. 

I dette speciale ønsker de to studerende at undersøge, hvordan man kan anvende Virtual Reality-teknologien, VR, som velfærdsteknologisk støtteværktøj til borgere med demens. De vil dermed undersøge, hvordan computersimulerede film skaber oplevelser for de demensramte borgere - oplevelser som hidtil ikke har været muligt at tilbyde dem i deres nuværende dagligdag. 

Virtual Reality åbner op for mange muligheder indenfor kognitiv og fysisk genoptræning af mennesker, som lider af eksempelvis social angst, PTSD, i smerte distraktion for børn og skizofreni detektion og til at arbejde med at skabe reminiscens hos ældre med demens. Derved baner teknologien vejen for fremtidens digitale og virtuelle terapimetoder, som har til formål at skabe gode oplevelser for de ældre med digitale værktøjer og gøre borgeren mere selvhjulpen i hverdagen gennem egen-mestring.

Med et velfærdsteknologisk blik søger de desuden at give et eksempel på, hvordan ‘social evidens’ kan anvendes som argument for anvendelsen af VR til demente borgere. Gennem kvalitative interviews med eksperter, fagpersonale og deltagende observationer vil de bla. undersøge hvilken værdi VR skaber for borgere med demens, hvordan VR aktiviteten faciliteres af plejepersonalet og hvilke krav VR-aktiviteten stiller til personalets faglighed og kompetencer. 

Specialet forventes afsluttet 2020.

Emne:
Demens Velfærdsteknologi