Social isolation blandt aleneboende ældre under covid-19

Type: Forskning Bevilling: 298.500 kr. År: 2020

Covid-19 og nedlukningen af det danske samfund har betydet, at mange har holdt fysisk afstand. Særligt har nogle ældre også været tvunget til social isolation, hvor kontakten til vigtige sociale relationer er blevet meget begrænset. For en stor del af befolkningen har det betydet en større brug af digitale teknologier, der kan skabe en nærhed på trods af fysisk distance. Men hvordan ser dette ud for de ældre, hvor de digitale teknologier ofte ikke er en central del af det sociale liv og samvær med andre?

Projektet ”Social isolation blandt aleneboende ældre under covid-19 – hvordan håndterer de ældre hverdagen, og hvilken rolle spiller digitale teknologier?” vil foretage en etnografisk undersøgelse af ældres oplevelse af covid-19 nedlukningen med fokus på, hvordan de arrangerer deres hverdag i forhold til den nye situation, hvordan de oplever isolation og herunder spørgsmålet om ensomhed og hvilken rolle digitale teknologier spiller i denne sammenhæng?

Projektet udføres af forskerne Signe Louise Yndigegn og Morten Hjelholt fra IT Universitet i København. Projektet vil munde ud i en samling af historier, erfaringer og indsigter fra ældre borgere, der vil være deres stemme i den samlede fortælling om covid-19-nedlukningen, og som samtidig kan bidrage til arbejdet med at reducere social isolation og ensomhed, og undersøge hvilke muligheder der er for at anvende digitale teknologier. 

Projektet forventes afsluttet i 2021.