Flere i Fællesskaber i Silkeborg Kommune

Type: Forskning, Sociale formål Bevilling: 365.000 kr. År: 2020

Silkeborg skal være en drømmekommune, når det kommer til det at hjælpe alle ind i lokalsamfundets fællesskaber. Det skal et stort og ambitiøst forsknings- og udviklingsprojekt - et såkaldt Collective Impact-projekt - danne rammerne for. Fonden Ensomme Gamles Værn er med til at finansiere projektet - og aktivt med i udvikling og forskning.

Projektet er et partnerskab i Silkeborg Kommune mellem indbyggere, foreninger, skoler, erhvervsliv, lokale medier, fonde og forskere. Projektet forløber fra 2020-24.

Hovedformålet med Flere i Fællesskaber er:

• At forandre et lokalsamfund ved at skabe en ’drømmekommune’, hvor alle tilbydes en vej ind i fællesskaber gennem tværgående initiativer, der involverer de unge og de ældste – og kommunens borgere i øvrigt.
• At evaluere indsatserne og undersøge, hvad der virker, og hvad der ikke gør, og at udbrede resultaterne herfra.

Forskelligartede indsatser skal flettes ind i hinanden, fx så unge fra et værested involverer sig i et lokalt plejehjem, og unge under uddannelse og fra ungerådgivning rekrutteres som besøgsvenner for plejehjemsbeboere og andre svækkede og isolerede ældre. Der skal etableres madlavnings- og spisefællesskaber og fælles aktiviteter og sikres transport for dem, der ikke kan komme selv. Og meget mere.

Borgere, der selv er berørt af ensomhed, involveres og er med til at udvikle meningsfulde indsatser og aktiviteter, der kan danne grundlag for relationer mellem unge og ældre samt en fællesskabsguide, der skal hjælpe til at invitere alle, som har et behov, ind i relevante fællesskaber. Der skal aktiveres nye frivillige, og der skal gennemføres en stor kampagne for at gøre alle i kommunen opmærksom på at give hinanden en håndsrækning til at blive del af et fællesskab.

Partnerskabet udvikles løbende og består i februar 2021 af 14 partnere: Silkeborg Kommune, Region Midtjyllands forskningshus DEFACTUM, Ventilen, Ældre Sagen, Frivilligcenter Silkeborg, InnovationSilkeborg, Silkeborg Højskole, Selvhjælp Silkeborg, Mary Fonden, Fonden Ensomme Gamles Værn, Come Together, Jysk børneforsorg/Fredehjem, Poul Due Jensens Fond og Jyske Bank.

Projektet er finansieret af Danske Regioner, Tryg Fonden, Helsefonden, Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden), Silkeborg Kommune, Ældre Sagen, Mary Fonden, Fonden Ensomme Gamles Værn og DEFACTUM i Region Midtjylland. Følg projektet via Flere i Fællesskabers hjemmeside her.

Emne:
Ensomhed Fællesskaber