Tyrkiske ældre - hverdagsliv, ensomhed og marginalisering

Type: Forskning Bevilling: 385.000 kr. År: 2021

Antallet af etniske minoritetsældre i Danmark stiger kraftigt i disse år. Disse ældre er generelt fattigere, har flere helbredsproblemer og er mere ensomme end ældre fra majoritetsbefolkningen. De har også ofte begrænsede dansk-kundskaber og kan derfor ikke benytte de aktiviteter, der er til rådighed for andre ældre. Den klart største gruppe af ikke-vestlige ældre har baggrund i Tyrkiet.

Projektet vil belyse, hvordan hverdagslivet udspiller sig blandt ældre indvandrere fra Tyrkiet, og hvordan de håndterer de oplevelser af ensomhed og marginalisering, som mange af dem møder. En særlig fokus er på forskelle og ligheder imellem de to køn. Denne forskel er relevant, da der i gruppen er markante kønsforskelle i såvel livserfaringer, sprogkundskaber som i livssituationen i alderdommen, hvor langt flere kvinder end mænd lever uden en partner. Projektet vil bygge på interviews med ældre, udført på tyrkisk. Et element i disse interviews vil være at bede de ældre udvælge én ting i hjemmet, som har en særlig betydning for dem, og på baggrund af genstanden fortælle om deres valg. Sådanne objekt-baserede samtaler er velegnede til at få indblik i tanker og følelser omkring hjem, trivsel og tilhørsforhold blandt migranter.

Projektet udføres af seniorforsker Anika Liversage, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (VIVE) og forventes afsluttet primo 2023. Resultaterne fra projektet bliver formidlet i 1-2 videnskabelige artikler samt i en dansksproget publikation.

Emne:
Ensomhed Etnicitet og kulturmøde Ulighed og fattigdom