Forskning

Fonden Ensomme Gamles Værn støtter nyskabende forskning, der har til hensigt at skabe en mere nuanceret forståelse af ensomhed og det sociale liv i alderdommen. Fonden har et særligt fokus på ulighed og marginalisering.

 

De projekter, fonden støtter, ligger inden for humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder, idet vi ikke støtter sundhedstjeneste- og klinisk forskning. Projekterne benytter ofte kvalitative forskningsmetoder, idet de drejer sig om at skabe en dybere forståelse for ældre menneskers erfaringer og egne perspektiver. Nogle forskningsprojekter undersøger hverdag og vilkår blandt marginaliserede, socialt udsatte og sårbare grupper af ældre. Fonden har tidligt haft forskningsmæssigt fokus på ældre migranter, ældre der tilhører seksuelle minoriteter og hjemløse ældre.