Fortæl for livet – livsvigtige fortællegrupper for ældre

Andreas Nikolajsen, Morten Hedelund, 2016

Rapporten omhandler Fortæl for Livets opstart, dengang det var et pilotprojektet. Rapporten rækker også ind i Fortæl for Livets nuværende form og fungerer på den måde som en kvalitetssikring.

Fortæl for Livet er et forløb, hvor ældre mennesker mødes i samtalegrupper. Her fortæller og lytter de til betydningsfulde historier fra hinandens liv. Livsfortællinger er omdrejningspunktet i Fortæl for Livet-grupperne. I grupperne taler om den eksistentielle omvæltning, som det at blive ældre kan være. I fortællingerne om det levede liv kan vi fastholde gamle og skabe nye forståelser af, hvem vi er. Vi bliver i fortællingerne om os selv mere tydelige og synlige, da identitet er forankret i livsfortællinger.