En hjælpende hånd - rådgivning og hjælp til ældre migranter på SeniorCentret Sct. Joseph

Caroline Lundsgaard Wégens, Christine E. Swane, 2018


Rapporten En hjælpende hånd - rådgivning og hjælp til ældre migranter på SeniorCentret Sct. Joseph beskriver, hvordan tilbudet med rådgivning og praktisk bistand er forløbet. De fysiske rammer var oprindeligt et hospital, men i dag er bygningerne et sted at mødes med ligesindede.

Projektet udsprang af et pilotprojekt i centret, der pegede i retning af, at rådgivningsformen tiltrak borgere, der allerede var brugere af centret, og at disse brugere også fik andre ældre til at komme. Fonden Ensomme Gamles Værn bevilligede i 2013 en halv million kr. til at videreudvikle tilbuddet i en udvidet åbningsperiode med socialpædagog Karin Obel som rådgiver og ankerperson for projektet. Formålet var primært at give ældre migranter, men også etnisk danske ældre, mulighed for at opsøge den hjælp, de har behov for – og som de ikke kan finde andre steder – og gennem rådgivning at bidrage til, at de ældre udvikler mod og kompetencer til selv at løse nogle af deres problemer.

I et mere overordnet perspektiv har formålet også været, at ældre indvandrere og flygtninge sikres de ydelser, de er berettiget til efter Serviceloven, at de således ligestilles med danske ældre, og at de herved får en bedre alderdom. Projektet er forløbet fra 1. juni 2013 til 31. maj 2016 og er efterfølgende fortsat i en mere begrænset åbningstid.