Fortæl om Livet - forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens

Andreas Nikolajsen, 2018

Rapporten Fortæl om Livet - forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens er en evaluering af et samskabelsesprojekt mellem Høje Taastrup og Køge Kommuner og Fonden Ensomme Gamles Værn. Projektet er en del af Sundhedsstyrelsens satspuljeinitiativ til projekter, som skal forbedre brugen af livshistorier i demensplejen. Sundhedsstyrelsen har ydet støtte på 108.230 kr.

Projektet har udviklet og afprøvet nye fremgangsmåder for indfangelse, fastholdelse og formidling af betydningsfulde livshistorier hos mennesker med demens. Det er gjort ved at anvende målrettede livshistorieinterviews, som fokuserer på at udforske det vigtige i personens liv og omsætte dette til fysiske livshistoriefremstillinger med billeder og tekst. Hensigten er at gøre formidlingen af livshistorierne så tilgængelig som muligt uden at give køb på autenticiteten.

Evalueringen af projektet viser, at de deltagende mennesker med demens er blevet i stand til at formidle om deres liv og historie til de nære omgivelser på en dybere og mere fyldestgørende måde, end de ellers er i stand til. Det giver bedre kendskab til mennesket med demens og fremmer tryghed og social konkakt.