Seksuel identitet sent i livet - ældre homo- og biseksuelles sociale vilkår i Danmark

Simon Meggers Matthiesen, 2019

Antropolog Simon Meggers Matthiesen har gennemført forskningsprojektet, der har været forankret i Center for Sund Aldring. Projektet er afsluttet med forskningsrapporten Seksuel identitet sent i livet - ældre homo- og biseksuelle sociale vilkår i Danmark.

Rapporten præsenterer resultaterne fra en kvalitativ undersøgelse af ældre homo- og biseksuelles sociale liv i Danmark. Der er gennemført et feltarbejde blandt målgruppen og interviews med 32 personer på 63-95 år, der identificerer sig som enten bi- eller homoseksuelle. Deltagerne i undersøgelsen kommer fra hele Danmark.

Rapporten giver et billede af målgruppens barrierer og muligheder for at indgå i nære relationer og meningsfulde fællesskaber sent i livet. Ligeledes afdækker rapporten, hvilken adgang disse ældre har til uformel støtte og omsorg samt deres tanker om at modtage hjælp i sundheds- og plejesektoren.

Baggrunden for undersøgelsen er, at ældre homo- og biseksuelle længe har været overset i dansk forskning. Studier fra andre lande viser imidlertid, at disse ældre adskiller sig fra heteroseksuelle ældre på en række vigtige punkter. For det første tilhører de en stigmatiseret minoritet, der livet igennem har måttet håndtere risikoen og frygten for diskrimination. For det andet organiserer de sig anderledes, og flere lever uden partner og børn sammenlignet med heteroseksuelle ældre. Dertil ses en ulighed i bl.a. mental sundhed, funktionsniveau, social isolation og ensomhed. Men tit går ældre seksuelle minoriteter underradaren i praksis og risikerer derfor at blive overset i mødet med sundheds- og plejesektoren. En bedre forståelse af denne del af befolkningen er derfor vigtig for at kunne tilgodese særlige udfordringer, behov og ønsker hos målgruppen i Danmark.