Hverdagsliv på mangfoldighedsplejehjem i København

Eva Algreen-Petersen, Anne Leonora Blaakilde, Christine E. Swane, 2016


Rapporten Det første mangfoldighedsplejehjem i Danmark - forskningsrapport om erfaringer og muligheder undersøger de første tre år på Peder Lykke Centret i Københavns Kommune, som har arbejdet på at blive bedre til tage sig af syge, gamle flygtninge og indvandrere. Undersøgelsen viser, at kulturelle forestillinger ikke bør stå i vejen i mødet med nye beboere. Der er i stedet brug for indsigt i det enkelte menneskes livshistorie og sociale situation.

Vi ved fra tidligere studier, at ældre migranter er mere ensomme og har en dårligere økonomi, og at deres familieforhold typisk er anderledes end danske ældres. De er ofte opvokset i en kultur, hvor familien har boet tæt sammen, men sådan er deres alderdom ikke blevet. Rapporten viser også, at de ofte har negative forestillinger om plejehjem - og at de forestillinger kan forandres til gavn for både familier og plejehjem. 

I dag i Danmark lever godt 21.000 mennesker over 65 år fra såkaldt ikke-vestlige lande.