Ensom midt i livet – livshistorier, erfaringer og mønstre

Andreas Nikolajsen, Morten Hedelund & Christine E. Swane, 2014


Cand. psych. Andreas Nikolajsen, cand.psych. Morten Hedelund og ph.d., kultursociolog Christine E. Swane, Ensomme Gamles Værn, har udarbejdet forskningsrapporten "Ensom midt i livet - livshistorier, erfaringer og mønstre" for Mary Fonden, 2014.

Vi ved meget lidt om erfaringer med ensomhed blandt voksne mennesker midt i livet. Mary Fonden har derfor sat fokus på ensomhed midt i livet gennem et forskningsprojekt, der blev gennemført af Ensomme Gamles Værn i efteråret 2013.

Projektet er en kvalitativ interviewundersøgelse med 20 personer mellem 30 og 50 år, som har erfaringer med tilbagevendende og langvarig ensomhed.

Projektet belyser ensomhed i voksenlivet og de erfaringer, der knytter sig til varig ensomhed. Vi har set på, hvordan ensomhed hænger sammen med forholdet til andre mennesker, og hvad der kan mindske eller forhindre ensomhed. Rapporten viser blandt andet, at ensomhed i voksenlivet forbindes med manglende nære venskaber, og at tabuet gør det svært at dele sin ensomhed med andre. Det gælder måske i særlig grad ensomhed midt i voksenlivet, hvor normer for selvstændighed, familie og karriere er med til at skabe en følelse af at være uden for fællesskabet.