Det spirer og gror – læsegrupper for sårbare ældre

Jon Dag Rasmussen, 2013


Forskningsrapporten analyserer de sociale processer i forskellige læsegrupper for sårbare ældre mennesker - og viser, at læsegrupper stimulerer, involverer og skaber sociale fællesskaber.

Gennem fælles læseoplevelser skabes der i grupperne en fortrolighed, hvor man over tid lærer hinanden at kende ved at dele erfaringer og erindringer.

Rapporten dokumenterer ligeledes, hvor væsentligt det er, at der ikke stilles bestemte krav til deltagerne, og at hver enkelt kan indgå på egne præmisser og med de ressourcer, de hver især har.