Besøg på Modersmål - relationer gennem fælles sprog og kultur

Pernille Bülow Pedersen og Christine E. Swane, 2021

Forekomsten af ensomhed er langt højere blandt mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, og det skyldes ofte deres begrænsede netværk i Danmark. Samtidig er der meget få tilbud til ældre med minoritetsetnisk baggrund, og de danske ældreorganisationer har generelt ikke fokus på at repræsentere ældre migranters behov og forbedre deres vilkår.

Rapporten Besøg på Modersmål - relationer gennem fælles sprog og kultur er en evaluering af projektet Besøg på Modersmål, der er et tilbud til ældre mennesker med etnisk minoritetsbaggrund. Når ældre tilmeldes til projektet, bliver de matchet med en besøgsven, som taler deres sprog, og som kender til deres fødeland. Projektet skal mindske ensomhed og social isolation blandt ældre, der er født og opvokset i andre landet end Danmark.

Rapporten undersøger, om en indsats som Besøg på Modersmål kan udfylde et tomrum i kommunale og frivillige indsatser for de ældre flygtninge og migranter, der har brug for en besøgsven, som de kan tale med og dele oplevelser og måske interesser med. Den beskriver erfaringer fra projektet, og gennem interview med besøgsvenner, ældre besøgsværter og nøglepersoner indfanges den betydning, som det fælles sprog og kultur har for udvikling af relationer.