At prikke med kærlighed – omsorgsbesøg i en isoleret alderdom

Rikke Nøhr Christensen, 2011


Rapporten bygger på en kvalitativ undersøgelse af Samvirkende Menighedsplejers professionelle omsorgsbesøg hos ensomme og socialt isolerede gamle mennesker.

Undersøgelsen dokumenterer, at besøgene har en direkte fysisk, praktisk og social betydning, men også en mere indirekte psykologisk betydning. De gamle oplever at blive taget alvorligt og mødt med empati og ligeværdighed. Herved opmuntres de til igen at tage hånd om deres eget liv og hverdag.