Fremstillinger af ældre menneskers ensomhed i dansk dagspresse

Axel Ågren og Elisabet Cederslund, 2021

Oversættelse fra svensk og redigering: Christine E. Swane

I rapporten analyseres avisartikler om ældre og ensomhed i danske aviser, der udkom i 2016 og 2017. Det var en periode, hvor der for alvor kom fokus på ensomhed i Danmark. Danmark er derfor ifølge forfatterne et interessant land, når ældre menneskers ensomhed skal studeres, fordi der er så mange aktiviteter for at modvirke ældres ensomhed, og fordi der foregår en offentlig debat om ensomhed. Derfor er det centrale spørgsmål, der belyses i rapporten, hvordan disse aktiviteter og debatter fremstilles og formidles i dagspressen.

Studiet er gennemført af postdoc Axel Ågren og professor emerita Elisabet Cedersund, der begge er ansat ved Institut for Aldring og Social Forandring, Linköpings Universitet i Sverige og finansieret af Fonden Ensomme Gamles Værn. Forfatterne har tidligere gennemført en lignende undersøgelse af nyhedsartikler i svenske aviser. Christine E. Swane har oversat og redigeret rapporten til dansk.