Steder at være for socialt udsatte ældre

Jon Dag Rasmussen, 2012


Rapporten er resultatet af et antropologisk studie af et multihus for socialt udsatte ældre i Arbejde Adlers Hus på Nørrebro i København. Huset rummer bl.a. et værested, aflastningsafdelinger og lejligheder til botræning samt et kommunalt plejehjem for aktive alkoholikere. I huset deles erfaringer og tab fra et ofte hårdt liv med økonomiske og private trængsler.

Rapporten dokumenterer, at stedet spiller en betydningsfuld rolle i mange socialt udsatte ældres liv - det giver dem noget og nogen at stå op til om morgenen og en mulighed for at blive set, hørt og mærket.