En uges socialt fællesskab

Louise Scheel Thomasen, 2010


Hvad sker der, når ældre mennesker deler en uge af deres liv på en ferie?

Rapporten er baseret på feltarbejde og kvalitative interviews under og efter tre ferier for ældre arrangeret og gennemført af Ensomme Gamles Værn i sommeren 2009. Det undersøges, hvordan sociale relationer etableres, og hvordan fællesskab opstår, og rapporten viser også at gode oplevelser på ferierne har en positiv effekt i hverdagen efter ferien.