Stemmer fra coronaland. Ni fortællinger om hverdagslivet blandt svækkede ældre under coronapandemien

Pernille Tufte, 2023

Stemmer fra coronaland er udarbejdet som en del af studiet Hverdagsliv blandt svækkede ældre i en (post) coronatid. Studiet blev gennemført i perioden september 2020-december 2021 af ph.d. i socialvidenskab Pernille Tufte og antropolog Louise Scheel Thomasen og blev finansieret af Fonden Ensomme Gamles Værn.

De ni fortællinger er skrevet med baggrund i interviews med ældre hjemmehjælpsmodtagere. Fortællingerne har fokus på, hvordan de ældre oplevede coronapandemien, og hvordan pandemien influererede på deres daglige rutiner og gøremål. Fortællingerne viser bl.a., at det i mindre grad handler om et ’før og efter’ coronapandemien, men at pandemien derimod kan anvendes som en slags forstørrelsesglas, en linse der bidrager til at tydeliggøre, hvordan den enkelte indretter sit liv.

Stemmer fra coronaland kan med fordel læses i sammenhæng med øvrige udgivelser under studiet Hverdagsliv blandt svækkede ældre i en (post) coronatid. De kan findes på Fonden Ensomme Gamle Værns hjemmeside (www.egv.dk).