Søg støtte

Formålet for Fonden Ensomme Gamles Værns er at bidrage til en god og meningsfuld alderdom i Danmark. Vi støtter nyskabende forskning, sociale projekter og formidling, der drejer sig om det sociale liv i alderdommen. Det sociale liv forstår vi som aspekter, der har med ensomhed og social isolation at gøre, såvel som veje til relationer, fællesskaber og mening i livet.

 

Fonden uddeler fire gange årligt midler til projekter, der ligger inden for fondens indsatsområde. Ansøgninger kategoriseres som henholdsvis forskning, sociale formål eller formidling. Vi lægger vægt på, at forskning er nyskabende, at sociale projekter forandrer og forbedrer sociale vilkår for de grupper af ældre mennesker, der har mindst økonomisk og socialt, og at formidling kan være med til at nuancere synet på ældrelivet og alderdommen.

Fonden har særligt fokus på ulighed og marginalisering. Vi er optaget af at skabe viden og forbedre vilkårene for marginaliserede og socialt udsatte og sårbare grupper af ældre, bl.a. ældre flygtninge og indvandrere, ældre der tilhører seksuelle minoriteter,  psykisk sårbare og hjemløse ældre.

Forskning og formidling

Fonden Ensomme Gamles Værn støtter nyskabende forskning i det sociale liv i alderdommen, der kan give en dybere indsigt og inspirere til udvikling af praksis og forbedring af ældres livsvilkår. Fonden støtter også formidling af forskningsresultater og andre former for indblik i ældre menneskers liv, ligesom studerende også kan søge midler til kandidat- og masterspecialer, og der kan søges til ph.d.-projekter.

Sociale formål og forandring

Fonden Ensomme Gamles Værn støtter sociale formål, der skaber forandring på måder, som rækker ud over den enkelte aktivitet. Det er vores mål med støtte til projekterne at skabe veje til relationer, fællesskaber og mening i livet blandt de ældre mennesker, som har mindst socialt og økonomisk.

Personlig støtte

Fonden Ensomme Gamles Værn støtter ældre mennesker, der kæmper med ensomhed, sygdom og fattigdom gennem samarbejde med organisationer om ferier og legater.