Legater

Legater uddeles til enkeltpersoner via organisationer og lignende.

 

Sociale organisationer, institutioner, fx væresteder, og fx sagsbehandlere og forebyggere kan indstille ældre mennesker, der befinder sig i en særligt vanskelig situation, til et personligt legat på 7.000 kr. Personen, der søges til, skal være over 65 år, have en dårlig økonomi og særlige, udækkede behov. Legatet kan søges én gang. 

Den der indstiller, kan ikke være nabo, familiemedlem eller egen læge.

Fonden Ensomme Gamles Værn har tidligere uddelt mindre personlige legater to gange årligt på baggrund af ansøgninger fra ældre mennesker selv. I 2016 blev proceduren ændret.

Ansøgningen skal være en indstilling

Der benyttes ikke ansøgningsskema.

Indstillingen skal indeholde en beskrivelse på en halv til en hel side af den ældres situation og særlige behov, som legatet skal dække.

Oplys adresse på den person, der indstilles til legatet, og vedlæg en underskrevet erklæring fra vedkommende, som giver samtykke til opbevaring af oplysningerne. Find samtykkeerklæringen her.

Der skal ikke medsendes årsopgørelse, cpr-nummer eller kontonummer.

Vi ønsker ikke at modtage indstillinger med personfølsomme data pr. mail, derfor skal indstillingen sendes pr. post til Fonden Ensomme Gamles Værn, Linnésgade 18, 1., 1361 København K.

Der kan indstilles til personlige legater hele året, og der gives umiddelbart svar.