Sociale formål

Fonden Ensomme Gamles Værns formål er at bidrage til en god og meningsfuld alderdom. Der ydes støtte til sociale formål, som på nye måder og med nye metoder skaber rammer for, at ældre mennesker, der kæmper med ensomhed, støttes til en mere meningsfuld og socialt givende hverdag.

 

Fonden støtter især projekter, der arbejder for at forbedre vilkårene for de ældre, der har mindst økonomisk og socialt. Vi støtter endvidere projekter til gavn for ældre, der i den sidste del af livet har svært ved at opretholde et meningsfuldt liv på grund af tab, ensomhed, sygdom og funktionsnedsættelse. Fonden støtter sociale udviklingsprojekter, der drejer sig om direkte relationer mellem mennesker, snarere end teknologier. Der lægges vægt på, at projektet kan forankres og videreføres efter projektperioden.

For bevillinger til enkeltpersoner gælder det, at beløb på mindre end 15.200 kr. ikke er indkomstskattepligtig. De skal derfor ikke opgives til skattemyndighederne. Fonden Ensomme Gamles Værn opgiver beløb derover til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på dette ved budgetlægning.

Fonden yder generelt ikke støtte til etablering, indkøb og drift. 

Der ydes ikke støtte til kommunale indsatser, hvor det skønnes, at de bør finansieres af kommunen. 

Der benyttes ikke ansøgningsskema.

Ansøgningen skal indeholde

  1. En beskrivelse på max. 5 sider, som gør rede for idé, formål, tidsplan, bemanding, arbejdssted, samt hvem, der administrerer en eventuel bevilling.
  2. Et budget og information om, hvorvidt der er søgt eller opnået støtte til projektet fra andre.
  3. Eventuelt et kort cv for hovedansøger.

Fonden ønsker ikke at modtage oplysninger om cpr-nummer og kontonummer i ansøgningen.

Ansøgning inklusive bilag skal sendes på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Der afholdes fire bestyrelsesmøder årligt, hvor ansøgninger, som falder inden for fondens formål, behandles.