Studerende

Fonden Ensomme Gamles Værn modtager gerne ansøgninger fra studerende til kandidat- eller masterspeciale om det sociale liv i alderdommen. Der lægges særlig vægt på fondens fokusområder, som er udsatte grupper af ældre, stigmatisering og marginalisering.

 

Fonden ønsker at medvirke til, at studerende får gode betingelser til undersøgelser inden for det gerontologiske område. Fonden bidrager derfor med økonomisk støtte op til 50.000 kr. til master- og kandidatspecialer, som belyser vilkår for det sociale liv i alderdommen – og måske kommer med forslag til forbedrede indsatser.

Mangler du vejledning inden for det gerontologiske område har fondens direktør, Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., mulighed for i begrænset omfang at fungere som medvejleder. 

Vær særligt opmærksom på, at

  • Fonden kun støtter kandidat- og masterstuderende.
  • Fonden ikke støtter specialer inden for sundhedstjeneste og kliniske specialer.
  • Fonden kun støtter studier udført på danske universiteter.
  • Fonden kun støtter specialer, der vedrører det sociale liv i alderdommen i Danmark
  • Bestyrelsen prioriterer fondens fokusområder, dvs. udsatte grupper af ældre, stigmatisering og marginalisering, hvis der er mange ansøgninger.
  • Ansøgningen skal inkludere synopsis, som er godkendt af vejleder.

Herudover gør vi opmærksom på, at beløb på op til 15.200 kr. ikke er indkomstskattepligtigt og derfor ikke opgives til skattemyndighederne. Fonden opgiver beløb derover til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på dette ved budgetlægning.

Ansøgningen skal indeholde

  1. En projektbeskrivelse (synopsis) på max. 5 sider, som gør rede for idé, formål, baggrund, problemstilling, teori, metode og tidsplan.
  2. Litteratur.
  3. Et budget for de udgifter, som er forbundet med dit projekt og den pågældende studieperiode.
  4. Eventuelt et kort cv.

Fonden ønsker ikke at modtage oplysninger om cpr-nummer og kontonummer i ansøgningen.

Ansøgning inklusive bilag skal sendes på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Der afholdes fire bestyrelsesmøder årligt, hvor ansøgningerne behandles.