Støt os

Fonden Ensomme Gamles Værn gør en forskel for ensomme og økonomisk dårligt stillede ældre mennesker i Danmark.

 

Gaver, donationer og arv gør det muligt at yde støtte til enkeltpersoner, sociale formål og forskning, der kan forbedre vilkårene for ældre mennesker, som har for lidt socialt og økonomisk. Midler givet til fonden bruges udelukkende og direkte inden for indsatsområdet.

Alle beløb, uanset størrelse, kan indsættes på reg. 2191 konto 5905‍-832-591.