Hvor mange er ældre i Danmark?

 

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der per 1. januar 2021 er 1.176.272 personer i Danmark, som er 65 år og derover.

Heraf er 634.055 kvinder og 542.217 mænd. 

Der er 282.106 personer på 80 år og derover. 
Heraf er 168.763 kvinder og 113.343 mænd. 

Der er 45.458 personer på 90 år og derover.
Heraf er 32.217 kvinder og 13.241 mænd. 
    
Der er 1.201 personer på 100 år og derover. 
Heraf er 1.021 kvinder og 180 mænd. 

Den ældste kvinde er 110 år, og de to ældste mænd er 106 år.

Vi lever stadig længere 

Ifølge den nyeste opgørelse af middellevetiden i Nyt fra Danmarks Statistik 17. februar 2021 er middellevetiden 79,5 år for mænd og 83,6 år for kvinder. Det er en stigning på 0,2 år for mænd og 0,4 år for kvinder det seneste år.

For begge køn er middellevetiden stort set steget uafbrudt siden starten af 1990'erne. Stigningen har dog været størst for mændene, således at forskellen mellem mænd og kvinders middellevetid er reduceret fra 5,7 år i 1990 til de nuværende 4,1 år.

Forskelle i middellevetid

Middellevetiden for hele Danmark dækker over betydelige forskelle. Den højeste middellevetid findes blandt kvinder i Nordsjælland med 85,2 år, hvilket er 1,6 år højere end landsgennemsnittet for kvinder. Modsat er det mænd fra Bornholm, der med 78,3 år har den laveste middellevetid. Det er 1,2 år mindre end landsgennemsnittet for mænd.