Hvor mange er ældre i Danmark?

 

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der per 1. januar 2022 var 1.195.216 personer i Danmark, som er 65 år og derover.

Heraf er 643.779 kvinder og 551.437 mænd. 

Der er 291.488 personer på 80 år og derover. 
Heraf er 173.307 kvinder og 118.181 mænd. 

Der er 45.465 personer på 90 år og derover.
Heraf er 32.024 kvinder og 13.441 mænd. 
    
Der er 1.220 personer på 100 år og derover. 
Heraf er 1.052 kvinder og 168 mænd. 

Den ældste kvinde er 111 år, og den ældste mand er 107 år.

Vi lever stadig længere 

Ifølge den nyeste opgørelse af middellevetiden i Nyt fra Danmarks Statistik 16. februar 2022 er middellevetiden 79,6 år for mænd og 83,4 år for kvinder. Det svarer til en stigning på 0,1 år for mænd og et fald på 0,2 år for kvinder siden seneste opgørelse. Middellevetiden beregnes på baggrund af opgørelser for de to seneste kalenderår. Den nyeste beregning for 2020/2021 dækker derfor hele perioden, siden COVID-19 ramte landet. Danmarks Statistik kan ikke afgøre, om COVID-19 har en effekt på udviklingen. 

For begge køn er middellevetiden ellers stort set steget uafbrudt siden starten af 1990'erne. Stigningen har dog været størst for mændene, således at forskellen mellem mænd og kvinders middellevetid er reduceret fra 5,7 år i 1990 til de nuværende 3,8 år.

Middellevetiden for hele Danmark dækker dog over betydelige forskelle, hvilket kan tilskrives ulighed i sundhed.
Danskernes levetid er den korteste i Norden.