Behov for varierede aktivitetstilbud

Det er vigtigt, at sociale aktivitetstilbud til ældre har en bredde, der gør, at flest muligt kan identificere sig med og være motiveret for at deltage.

 

Vi bliver ikke mere ens med alderen, tværtimod. Sædvane, rutiner, interesser og præferencer udvikles og bliver mere individuelle. Der er stor forskel på, hvad ældre mennesker har lyst til at deltage i. Bankospil eller fællessang er godt til nogle mennesker, men ikke alle. Nogle motiveres af at lave noget praktisk, andre af dybe samtaler.

Fonden Ensomme Gamles Værn støtter en bred vifte af aktiviteter for ældre, som har fokus på relationer og det sociale nærvær. Der er fx givet støtte til læsegrupper for sårbare ældre, ferieophold og sociale væresteder for mennesker i meget udsatte situationer.

Samtaler bliver bedre, når parterne taler samme sprog. Derfor har fonden støttet flere besøgtjenester i bl.a. Det Grønlandske Hus i Aarhus og Besøg på Modersmål. Et andet eksempel er Elderlearn, hvor en voksen danskelev lærer sproget gennem samtaler med en ældre dansker.

Aktiviteten Fortæl for Livet er udsprunget af fonden, og fortællegrupperne var rettet mod at engagere ældre i nærværende og tætte sociale relationer. Det centrale var at dele vigtige livshistorier med hinanden, for de fungerer som et spejl, der reflekterer et andet og mere komplekst billede af fortælleren, end det man ser over en kop kaffe eller et spil billard. I 2020 overdrog fonden Fortæl for Livet til Røde Kors, der fører aktiviteten videre.

Fonden ønsker at fremme et mangfoldigt udvalg af sociale aktiviteter, hvor formålet er at skabe vækstbetingelser for nye relationer blandt ældre. Læs mere om andre sociale projekter fonden har støttet her.