Fællesskaber i alderdommen

Det er ofte i mindre grupper, at der knyttes stærke bånd, fordi mennesker knytter sig til særligt udvalgte andre. Det betyder, at fællesskabet opretholdes ved at være relativt lukket. I stedet for at forsøge at åbne lukkede fællesskaber, kan det derfor være en god idé at skabe nye.

 

Ældre mennesker svømmer i tilbud om nye fællesskaber, bl.a. Danske Seniorers og Ældre Sagens mange aktivitetstilbud, den lokale seniorklubs arrangementer eller det kommunale aktivitetscenters åbne dør. Og mange ældre mennesker gør brug af og har glæde af de mange tilbud, der holder ensomheden på afstand. Men tilbud om fællesskaber er ikke i sig selv nok til at hjælpe mennesker, som allerede er fanget i ensomheden. Mange ældre forsøger at engagere sig i et nyt fællesskab, fx på det lokale aktivitetscenter, men dropper det igen, fordi de oplever at blive tilskuere til andres sociale aktiviteter - snarere end at deltage selv. En sådan oplevelse af at være "bænkevarmer" kan være smertefuld og forværre ensomheden. Der kan gøres meget for at ændre på den sociale kultur og åbne fællesskabet mere, men det er samtidig væsentligt at overveje, hvad det betyder for det etablerede fællesskab.

Ensomme ældre har ofte en lang række problemer i livet, som bidrager til ensomheden. Dårlig økonomi, sorg, nedsat mobilitet, svag hørelse og dårligt syn, for at nævne nogle barrierer for, at den ældre kan række ud og gribe et socialt tilbud. Resultatet bliver, at de ældre, for hvem ensomheden er størst, også er dem, som har sværest ved at gøre brug af gode tilbud. Ensomheden blandt ældre i Danmark skal ikke ses som en konsekvens af manglen på tilbud om fællesskaber, snarere som udfaldet af komplekse psykologiske og helbredsmæssige faktorer - fra sorg og tab til nedsat funktionsevne.

Det gode fællesskab giver medlemmerne en følelse af at have et sted at høre til; at være en del af noget. Det behøver ikke være specielt organiseret eller have andet formål end samværet i sig selv. Her udvikles ofte vennegrupper, som mødes og deler hverdagsoplevelser med hinanden.