Mad og kultur i køkkenet - Ballerups internationale kogeskole

Type: Sociale formål Bevilling: 50.000 kr. År: 2018

Når kogeskolen betegner sig som international, er det, fordi deltagerne fra Ballerup Kommune tilstræbes at blive fordelt ligeligt mellem etnisk danske seniorborgere og nydanskere fra andre etniske grupper. Parret bag projektet har tidligere stået for et lignende madlavningshold, da de deltog i programrækken ’DR K’s kogeskole’ til Danmarks Radio.

Idéen er, at køkkenet er et enestående helle, som kan vække sanserne og bringe minderne frem fra deltagernes opvækst, så alle får lyst til at dele madhistorier fra deres liv og skabe nyt sammen med de andre. På den måde kan seniordanskerne lære om andres køkkener og madkultur, og nydanskerne kan lære den danske madkultur at kende indefra gennem personlig kontakt.

Der forventes tre resultater:

1) Det vil styrke et lokalt fællesskab med fokus på sund og velsmagende mad.

2) Det vil bidrage til at bygge bro mellem generationerne og mellem de etniske grupper i Ballerup Kommune. Måske endda give de yngre nydanskere mere mod på at engagere sig lokalt.

3) Det vil engagere de ældre borgere i lokalområdet, som har utrolig meget at byde på og gerne deler ud af kundskaberne, viser erfaringerne fra ’DR K's Kogeskole’.

Deltagerne oplever at blive et værdifuldt og respekteret medlem af et nyt fællesskab, noget som både vil bidrage til en bedre livskvalitet for den enkelte og til et stærkere sammenhold lokalt. Projektet forventes at få en integrations- og sundhedsfremmende effekt, hvor ressourcestærke medborgere giver en håndsrækning til især ældre, som ofte er alene og måske har mistet kontakten med deres travle og voksne børn.

Emne:
Etnicitet og kulturmøde Fællesskaber