Fondens historie

Fonden Ensomme Gamles Værn har i mere end 100 år arbejdet for at forbedre vilkårene for de dårligst stillede ældre mennesker i Danmark. 

Den københavnske præst Hermann Koch etablerede i 1910 Ensomme Gamles Værn. Han var en af de første, der gjorde opmærksom på fattige, gamles eksistens og behov i en tid, hvor det var uhyre svært at være ældre uden nær familie med ressourcer til at tage sig af en. Hans første initiativ var Studenternes indsamling til fattigfolks jul. Efterfølgende samlede Ensomme Gamles Værn penge ind til aktiviteter, f.eks. et feriested på landet, så fattige gamle mennesker fra København kunne komme på sommerophold uden for byen.

Vinterstuer og alderdomshjem

Helt frem til 2. Verdenskrig arrangerede Ensomme Gamles Værn Vinterstuer med mere end 3.000 mennesker hver uge. Omdrejningspunktet i vinterstuerne var samvær, fællessang og underholdning. I 1911 oprettede Ensomme Gamles Værn et alderdomshjem på Christianshavn. Siden kom flere til. I 1970'erne og 80'erne brugte man i organisationen erfaringerne til at bygge og drive dagcentre, plejehjem og kollektivboliger til gamle mennesker overalt i landet under navnet EGV. Kommunerne har efterfølgende overtaget ejerskab og drift af de mange institutioner.

EGV og Ældre Sagen

I 1986 blev Ældre Sagen oprettet af EGV. Ældre Sagen er i dag landets største medlemsorganisation og politisk talerør om ældrerelaterede spørgsmål. Fonden fortsatte sit virke under hovednavnet Ældre Fonden og senere EGV Fonden.

Fonden i dag

I dag er Fonden Ensomme Gamles Værn en forskningsorienteret humanitær fond. Ud over forskning står fonden for sociale indsaster over hele Danmark. Fonden Ensomme Gamles Værn er med til at afhjælpe sociale problemer, ensomhed og marginalisering blandt gamle mennesker.